Filmvisning – Utgravingen: Søndre gate Trondheim 1971

Reklamer

Tregrensa – Et historisk fingeravtrykk


Resulatbørs 2017


Dunprosjektet – Ærfugldrift og dun i graver


Klemenskirka i Trondheim – en arkeologisk oppdagelse?

FANT ønsker hjertelig velkommen til årets første FANT-seminar!

Foredraget er ved arkeolog Terje Brattli ved NTNU Vitenskapsmuseet.


Mesolitiske genomer

Onsdag 22 November holder vi siste FANT foredrag for høstsemesteret. Foredragsholder er Arkeolog Birgitte Skar, og temaet er:

Mesolitiske genomer

I løpet av de seneste årene har det pågått en diskusjon om endringer i flintteknologi i mellom mesolittisk tid representerer en migrasjon fra øst.

aDNA fra syv mellom mesolittiske menneske individer fra Skandinavia er sekvensert med høy dekningsgrad.

Sammen med korrigerte dateringer og isotopanalyser gir disse analyser en ny og uavhengig input til debatten om migrasjon versus kunnskapsoverføring i mellom mesolittisk tid i Skandinavia.

Er saken dermed løst?

Vi minner om at foredraget denne gang er på en Onsdag.

 

 


FANT-Julebord 2017